010-707 ​95 25


Vi finns för att hjälpa dig - Dygnet runt

Du berättar och vi lyssnar för att kunna stötta dig på ditt eget språk.

Kampen mot psykiskt ohälsa hos befolkningen. En stödtelefon för alla som utsätts för våld och hot i nära relationer, eller hedersrelaterad våld.

VI HJÄLPER PÅ RIKTIGT


Var medveten om att vid pågående brott och nöd situation du skall alltid ringa till 112 för snabbt och primär hjälp och stöd.

Vi arbetar dygnet runt och har erfarenhet att möta utsatts för ekonomiskt, fysiskt, psykiskt- och sexuellt våld. 


Det kan handla om en enskild våldshändelse eller kränkningar vid upprepade tillfällen.


Du har möjlighet att enkelt ringa, skriva eller SMSa

för hjälp och stöd.


[email protected]


Vi kan stödja dig, vägleda dig, skydda dig samt skapa skyddad identitet - personuppgifter via skatteverket. 

Du kan få stöd om du vill tala med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga om. Du får information om dina rättigheter i svenskt samhälle. Vår uppgift är att främja båda fysiskt och psykiskt hälsa genom att lyssna, ge professionellt stöd och vägledning för att framkalla trygghet känslan .

Om oss

Vi som tar emot ditt samtal är läkare, socionom, psykolog, socialpedagog, kuratorn, specialist sjuksköterskor som är erfarna med

att möta människor i kris eller svåra livssituationer.

010-707 ​95 25


Vi är bemannade dygnet runt så tveka inte att kontakta oss!