010-707 ​95 25


Vi finns för att hjälpa dig - Dygnet runt

Du berättar och vi lyssnar för att kunna stötta dig på ditt eget språk.

Kampen mot psykiskt ohälsa hos befolkningen. En stödtelefon för alla som utsätts för våld och hot i nära relationer, eller hedersrelaterad våld.

VI HJÄLPER PÅ RIKTIGT


Var medveten om att vid pågående brott och nöd situation du skall alltid ringa till 112 för snabbt och primär hjälp och stöd.


 Utsatthetsfridslinjen 010-707 95 25 ger stöd till dig som utsatts för hot och våld.

Till oss kan du ringa dygnet runt om du vill prata med någo​n om dina upplevelser.

Du kan vara anhörig, vän, granne och kollega som känner någon för våld.

Vi bemöter dig med värdighet, behandla dig medmänsklig,

ge god råd samt service med värdighet och kvalitet.

Vi visar respekt till din integritet och autonomi.

Personalen har olika kompetensen för att du känner tryggt i dig själva.

Utsatthetsfridslinjen 010-707 95 25 ger stöd till dig som utsätts för hot och våld. (Hedersrelaterad våld, våld i nära relationer eller utsatt någonting annat i samhällen).

Du kan vara anhörig, vän, granne och kollega som känner någon för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. 

Om du har behov att bli skyddad!

Till oss kan du ringa dygnet runt om du vill prata med någon om dina upplevelser.This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Tack! Ditt meddelande kommer att skickas omgående. Vi hör av oss så fort som möjligt.

Address

Sotingeplan 62

163 61 Spånga

Call Us

010-707 95 25

vi tar emot sms!


Email